PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

1- Quina serà la base legal del Referèndum?
La Llei del Referèndum, que aprovarà el Parlament de Catalunya i que pots consultar íntegrament al portal www.garanties.cat.

2- Quin serà el paper dels funcionaris?
El paper dels funcionaris serà el mateix que ha estat vigent en els últims 30 anys. La llei electoral no preveu la utilització de treballadors públics en l’organització de les jornades electorals. Hi ha ajuntaments que, per defecte, designen funcionaris com a coordinadors electorals, però n’hi ha que no els han designat mai perquè la llei no en fa referència. El que són imprescindibles són els representants de l’Administració o agents electorals, que sempre han estat triats des d’una borsa de treballadors públics voluntaris. L’administració electoral del Govern de la Generalitat farà pública una borsa en què es podran inscriure voluntàriament els ciutadans que en vulguin formar part.

3- Hi haurà cens?
El Govern de la Generalitat té totes les dades de la població de Catalunya, i d’acord amb això s’elabora el cens. Són cridades a votar les persones que tinguin dret a vot a les eleccions al Parlament de Catalunya.

4- Hi haurà una Sindicatura Electoral?
Sí. Serà l’organisme independent i imparcial per garantir la transparència i l’objectivitat del procés electoral i validar-lo. Estarà formada per juristes i politòlegs de prestigi.

5- Quin serà el paper del Govern de la Generalitat?
El Govern convocarà el Referèndum, n’assumirà tota la part logística i garantirà que la jornada electoral es desenvolupi amb plena normalitat democràtica, tal com s’ha fet en els últims 30 anys. Garantirà el cens, l’obertura dels locals electorals i la recollida dels resultats.

6- Hi haurà urnes i butlletes de votació?
Per votar l’1 d’octubre hi haurà urnes, com en tots els processos electorals, i butlletes de votació amb el “Sí” i el “No” per respondre a la pregunta del referèndum. El Govern, després d’haver declarat deserta per qüestions tècniques la primera compra d’urnes, ha iniciat el procés per comprar-les directament i garanteix que el dia 1 d’octubre hi haurà tot el necessari per votar. També les urnes, és clar.

7- Quins seran els punts de votació?
Els mateixos que s’utilitzen habitualment. Si hi ha cap canvi, es comunicarà a cada elector.

8- Hi haurà observadors internacionals?
Una missió internacional farà el seguiment de tot el procés de convocatòria del Referèndum per garantir la màxima qualitat democràtica. La missió estarà integrada per experts en diferents àmbits, des de juristes fins a observadors del seguiment periodístic.
Durant la jornada de l’1 d’octubre també hi haurà observadors internacionals que faran un seguiment del desenvolupament del dia del Referèndum.

9- Com es farà el vot exterior?
Finalment, els ciutadans que viuen a l’estranger podran votar, com a totes les eleccions, sempre que formin part del Censo de Españoles Residentes Ausentes i estiguin inscrits al registre que el Departament d’Exteriors té habilitat per relacionar-se amb els catalans que viuen arreu del món.
El vot es farà efectiu mitjançant un correu que s’adreçarà a les 11 oficines que té el Departament d’Exteriors.

10- Qui tindrà dret a vot?
Tots els ciutadans que habitualment poden votar a les eleccions al Parlament de Catalunya.

Quin dia es fa el Referèndum?
Diumenge 1 d’octubre de 2017.

Quant temps durarà la campanya electoral?
Quinze dies, com en tots els processos electorals.

Quina és la pregunta?
La pregunta de la papereta serà: “Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?”.

I la resposta?
Es podrà votar “Sí” o “No”.

Quin serà el paper dels funcionaris?
La llei electoral vigent els últims 30 anys mai no ha previst la utilització de treballadors públics en l’organització de les jornades electorals. Hi ha ajuntaments que, per defecte, designen funcionaris com a coordinadors electorals, però n’hi ha que no els han designat mai perquè la llei no s’hi refereix. Els que són imprescindibles són els representants de l’Administració o agents electorals.

Hi haurà cens?
El Govern de la Generalitat té totes les dades de la població de Catalunya, i d’acord amb això s’elabora el cens. Són cridades a votar les persones que tinguin dret a vot a les eleccions al Parlament de Catalunya.

Què passa si no surto al cens?
En principi, totes les persones amb dret a vot haurien de figurar al cens. Si hi ha cap problema, seran casos molt puntuals, com passa a totes les eleccions, i hi haurà un període per adreçar-se a l’Oficina del Cens Electoral i esmenar-ho.

Hi haurà una Sindicatura Electoral?
Sí. Serà l’organisme independent i imparcial que crearà la llei que regularà el Referèndum per garantir la transparència i l’objectivitat del procés electoral i validar-lo. Estarà formada per juristes i politòlegs de prestigi.

Quin serà el paper del Govern de la Generalitat?
El Govern convocarà el Referèndum, n’assumirà tota la part logística i garantirà que la jornada electoral es desenvolupi amb plena normalitat democràtica, tal com s’ha fet en els últims 30 anys. Garantirà el cens, l’obertura dels locals electorals i la recollida dels resultats.

Hi haurà urnes i butlletes de votació?
Per votar l’1 d’octubre hi haurà urnes, com en tots els processos electorals, i butlletes de votació amb el “Sí” i el “No” per respondre a la pregunta del referèndum. El Govern, després d’haver declarat deserta per qüestions tècniques la primera compra d’urnes, ha iniciat el procés per comprar-les directament i garanteix que el dia 1 d’octubre hi haurà tot el necessari per votar. També les urnes, és clar.

Quins seran els punts de votació?
Els mateixos que s’utilitzen sempre. Si hi ha cap canvi, es comunicarà a cada elector.

Hi haurà observadors internacionals?
Una missió internacional farà el seguiment del referèndum de tot el procés de convocatòria del Referèndum per garantir la màxima qualitat democràtica. La missió estarà integrada per experts en diferents àmbits, des de juristes fins a observadors del seguiment periodístic.
Durant la jornada de l’1 d’octubre hi haurà observadors internacionals que faran un seguiment del desenvolupament del dia del Referèndum.

Hi haurà vot exterior?
Els ciutadans que viuen a l’estranger podran votar, com a totes les eleccions, sempre que formin part del Censo de Españoles Residentes Ausentes, i també estiguin inscrits al registre que el Departament d’Exteriors té habilitat per relacionar-se amb els catalans que viuen arreu del món.

Com funciona el registre de catalans residents a l’exterior?
Només cal entrar a exteriors.gencat.cat/registrecatalans i seguir els passos que s’indiquen.

Quants residents a l’estranger van votar el 27-S?
21.000 persones van demanar exercir el dret a vot a l’exterior el 27-S, de les quals 14.000 el van poder exercir. Per la consulta del 9-N, amb un cens autogenerat a partir de majors de 16 anys, van votar 13.400 persones als punts de participació en l’estranger.

Per què és enganyós dir que hi ha 250.000 catalans a l’exterior amb dret a vot?
El vot exterior ha tingut una abstenció mitjana del 90% els darrers 10 anys, malgrat doblar el nombre de persones censades el nombre de persones que sol·liciten votar s’ha mantingut estable, en una mitjana de 15.000 persones. Un gran nombre de persones inscrites al Censo Electoral de Residentes Ausentes no voten mai perquè no tenen cap lligam amb l’Estat. La majoria són fills o néts d’emigrants que conserven la nacionalitat espanyola o immigrants que han retornat al seu país per la crisi que mantenen la nacionalitat espanyola.

Qui tindrà dret a vot?
Tots els ciutadans que habitualment poden votar a les eleccions al Parlament de Catalunya.

Quines garanties democràtiques tindrà el Referèndum?

Les mateixes que la resta de processos electorals que s’han fet els últims 30 anys a Catalunya. A més, s’afegeixen dues garanties addicionals: la posada en marxa de la Sindicatura Electoral i l’impuls d’una Missió d’Observació Electoral Internacional.

Tinc 16 anys. Podré votar?

No, com passa a la resta d’eleccions.

Soc estranger resident a Catalunya, podré votar?
Podran votar els ciutadans estrangers amb nacionalitat espanyola que ho poden fer habitualment als comicis al Parlament.


Hi haurà una Comissió de Garanties?

La Sindicatura Electoral de Catalunya i la Missió d’Observació Electoral vetllaran per l’observança de totes les garanties del referèndum.

Què passarà si guanya el sí?
El resultat del Referèndum té caràcter vinculant. Si guanya el sí, un cop publicats els resultats oficials, al cap de 48 hores el Parlament proclamarà la independència de Catalunya i s’iniciarà el procés constituent.

I si guanya el no?
Es convocaran eleccions autonòmiques immediatament.

Per quin percentatge ha de guanyar el sí o el no?
L’opció que tingui més vots haurà guanyat el Referèndum.

Hi haurà un llindar de participació?
L’objectiu del Govern és que voti el màxim de persones, i treballarà per aconseguir-ho. De totes maneres, no s’ha establert un mínim de participació, perquè és el que recomanen organismes internacionals com la Comissió de Venècia després d’analitzar els resultats de diversos referèndums: fixar un percentatge mínim de participació podria facilitar el boicot d’una de les parts.

Hi haurà vot anticipat per correu?
No, només es podrà emprar el vot anticipat per correu en el cas dels catalans residents a l’exterior.

Qui podrà participar en la campanya?
Hi podran participar partits polítics i organitzacions socials que s’hagin acreditat per defensar una de les dues opcions del Referèndum.

Hi haurà finançament públic per a les campanyes del ‘sí’ i del ‘no’?
No.

Quin paper tindran els ajuntaments?
Els ajuntaments hi hauran de col·laborar, com sempre fan en una jornada electoral. El Govern els demana específicament que posin a disposició dels votants els locals habituals de votació. La Llei i la Generalitat garanteixen que a tots els municipis es podrà votar com sempre.

Hi haurà vot electrònic?
Com en tots els processos electorals, no hi haurà vot electrònic.

Què són els representants de l’Administració?
Són treballadors acreditats per l’òrgan convocant de les eleccions, en aquest cas per la Generalitat, per coordinar les jornades electorals. Serà personal format i plenament capacitat, com en qualsevol altre procés electoral.

Què faran els representants de l’Administració?
Seran els encarregats de la logística de la jornada electoral: confirmar l’obertura dels locals, supervisar la configuració de les meses, recollir les dades relatives a la participació electoral i transmetre la informació de les dades de l’escrutini provisional de cada mesa al Centre de Recollida de Dades.

Com puc optar a ser representant de l’Administració?
Els representants de l’Administració seran els encarregats de la logística de la jornada electoral. L’administració electoral del Govern de la Generalitat farà pública una borsa en què es podran inscriure voluntàriament els ciutadans que en vulguin formar part.

S’obligarà algú a fer de representant de l’Administració?
La Generalitat no obligarà ningú que no vulgui exercir aquest paper. S’obrirà una borsa i el Govern acreditarà els Representants de l’Administració o agents electorals necessaris.

Qui organitza la formació dels agents electorals?
La Generalitat serà l’encarregada de formar els més de 7.000 representants de l’Administració que es preveuen que caldran per organitzar el referèndum, com sempre.

Qui fa la tria dels representants de l’Administració?
La Generalitat acreditarà els més de 7.000 agents electorals necessaris a partir de la borsa que s’haurà creat, com sempre.

Què és el Coordinador Local?
És un Representant de l’Administració designat per coordinar el procés electoral a cada municipi.

Què passarà amb els secretaris municipals?
A diferència de la llei electoral espanyola, la llei que farà possible el Referèndum no obligarà els secretaris municipals a ser els delegats de la Junta Electoral de Zona.

Quina diferència hi ha entre el coordinador local i el delegat de la Junta Electoral de Zona?
La llei espanyola preveu la figura del delegat de la Junta Electoral de Zona, paper que assumeix el secretari municipal. L’1 d’octubre aquestes funcions les assumirà directament la Sindicatura Electoral de manera centralitzada. El coordinador local només assumirà funcions logístiques.

Els jutges formaran part de l’organització del Referèndum?
L’administració electoral anirà a càrrec del Govern de la Generalitat i de la Sindicatura Electoral. En la seva composició no hi haurà magistrats, a diferència de la Junta Electoral espanyola, que no intervindrà en aquest procés.

Què passa si es produeix un atac informàtic durant el procés?
El sistema informàtic tindrà totes les mesures de seguretat, com es fa en tots els processos electorals.

Com s’escolliran els membres de la mesa?
Tal com es fa en totes les eleccions, hi haurà un sorteig fet per l’autoritat electoral sobre el total del cens per escollir els membres de la mesa i els suplents. Els membres escollits per sorteig rebran una notificació personal. Se’n podran excusar a la Sindicatura Electoral al·legant objecció de consciència.

Què passa si un membre de la mesa no es presenta i els suplents tampoc?
Se seguirà el procediment habitual i si manca algun membre per a constituir la mesa electoral el primer elector que estigui a la cua per votar passarà a formar-ne part.

Per què no serà un altre 9-N?
El referèndum de l’1 d’octubre tindrà un cens com el de les eleccions al Parlament del 27-S, tindrà les mateixes garanties democràtiques que els processos electorals que s’han fet els últims 30 anys a l’Estat i el resultat serà vinculant i amb efectes jurídics i polítics.

Referèndum 1 d’octubre 9-N
Serà un referèndum efectiu, que complirà amb les garanties democràtiques assumides per la comunitat internacional. Era una consulta popular.
El resultat serà vinculant. El resultat no va ser vinculant.
La Generalitat n’assumirà l’organització i les responsabilitats seran polítiques. L’organització la van assumir voluntaris.
La logística la duran a terme els Representants de l’Administració. L’organització la van assumir voluntaris.
Hi haurà un cens conegut, com el del 27-S. Hi havia un cens autogenerat.
Es votarà als mateixos col·legis electorals que es vota sempre. Es va votar en instituts públics i locals propietat de la Generalitat. També en ajuntaments i en escoles concertades.
Les meses electorals tindran un llistat amb els electors i urnes convencionals. No hi havia llistat i hi havia urnes de cartró.
Es farà un sorteig per decidir els membres de la mesa. Els membres de la mesa eren voluntaris.

Quines diferències hi haurà respecte d’altres processos electorals?
El referèndum s’organitzarà de la mateixa manera que totes les jornades electorals que s’han fet a l’Estat des dels últims 30 anys. No es farà res excepcional que no s’hagi fet fins ara. L’única diferència respecte d’altres processos és la voluntat del govern d’augmentar al màxim les garanties democràtiques i l’amenaça i les pressions del govern espanyol. Davant d’això, es preservarà al màxim els treballadors públics. Tot el que es desenvolupi en el referèndum recaurà només sobre responsables polítics.